Livstreets billedspråk

Livstreets billedspråk

Tarot er Guds billedbok, universets symbolspråk, hvor individenes indre og ytre verdener møtes og forsøker å gå i dialog med hverandre.

Om tarotkortenes historie og opprinnelse hersker det forskjellige meninger. Hvor de egentlig stammer fra vet man ikke. Det man tror man vet, er at spillkortenes historie går tilbake til tiden før midten av det 14. århundre.
Noen tidligere forskere mente at tarotkortene ble brakt til Europa av korsfarerne, mens andre har fremsatt teorien om at det var sigøynerne som brakte de med fra Egypt, hvor de skulle vært konstruert av Osiris rådgiver Thoth, den egyptiske gud for visdom og magi, som sies å være oppfinneren av tallsystemet.
«Thoths Bok», som ble brakt ut av Egypt av romerne, sies å være nøkkelen til den gamle verdens okkulte krefter, og å inneholde to altfavnende formularer.
Ved å lese den første, skulle leseren bli i stand til å fortrylle himmelen, jorden, natten, fjellene og havene, og han/hun ville forstå fuglene og dyrenes tale, og bli i stand til å sveve over vannene.

Kan være tusenvis av år gamle
Den andre formularen forårsaket beherskelse av graven, den jordiske udødelighet, og en visjon av Solen og Månen i guddommelig form, omgitt av en krans av guder. Hvis Tarotkortene ble konstruert av guden Thoth, er disse mangfoldige tusen år gamle. Selvsagt ikke i sin nåværende form, men kanskje i en tanke eller symbolform som etter hvert ble nedtegnet.

Den Høye Arkana antas å være en gjengivelse av innvielses-seremoniene for opptagelse i det egyptiske presteskapet fordi en del av tarot-symbolikken viser en nær sammenheng med den egyptiske mytologi.

Opprinnelsen til ordet tarot er også omdiskutert. Noen har foreslått at Tarot springer ut av det gamle egyptiske ord, Tarosh, som betyr «den kongelige vei», andre hevder at det er et anagram over det latinske «rota-hjul», fordi man skal forstå det slik at kortene symboliserer livets sirkel fra fødsel til død.

Torah forbinder Tarotkortene til Kabbalah 
Tarot kan også oppfattes som et forvansket navn av Thoth. Så er det andre, som mener at det hebraiske ordet Torah, som betyr loven, forbinder Tarotkortene til Kabbalah. Og siden kortene har sin bestemte plass på veiene på Livets Tre, får vi gå ut i fra at opprinnelsen til dem, er like gammel som Livstreet selv. Tarots Høye Arkanas 22 kort, korresponderer med det hebraiske alfabetets 22 bokstaver, som har sin bestemte plass på Livets Tre, og som hver seg innehar en spesiell åndelig kraft.

Den lille Arkana 
Den lille Arkanas fire serier korresponderer med de fire elementer ild, jord, luft og vann, og med det hebraiske guddommelige navn YHVH. I det 14. århundre, da Tarotkortene dukket opp i Europa, var kristendommen den offisielle tro, og de kirkelige organer forfulgte ubarmhjertig sine mål, med ensporet og utolerant fanatisme. Alle avvikende religiøse retninger og sekter, ble betraktet som kjetterske og forfulgt av inkvisisjonen, og utøverne ble ofte likvidert og brent på bål. Noen av disse kjetterske sekter var Albigenserne, Bogomilene, Katharene og Waldenserne. Disse hadde mange fellestrekk i sin lære, som etter hvert fikk fellesbetegnelsen gnostisisme.

En sammenblanding av kunnskap, ritualer og magi,
Den Gnostiske lære (som på gresk betyr «den som vet»), var en sammenblanding av kunnskap, ritualer og magi, hentet fra indiske, kaldeiske, persiske og egyptiske kilder, som etter hvert ble blandet med hebraisk Kabbalah og kristendom. Hovedtrekkene i den gnostiske lære er ideen om dualisme, at verden består av to motstridende makter. Den kjente fysiske verden er ond og skapt av Djevelen, som man mente var den gud som ble omtalt i det Gamle Testamentet. Mennesket, mente de, innehar imidlertid en gnist av noe guddommelig i seg. En gnist som bare kan frigjøres gjennom opplysning.

Den Høye Arkana kan betraktes som en anvisning på denne frigjøringsprosess. Man går ut i fra at Tarotkortenes utbredelse, og deres anvendelse som bl.a. spåkort er foretatt av sigøynerne. Tidsmessig faller kortenes utbredelse sammen med sigøynernes fremtreden i Europa, rundt 12. – 14. århundre. Deretter vandret kortene rundt om i Europa som spille- og spåkort i århundrer.

Først i det 18. århundre blusset interessen om de opprinnelige Tarotkort opp, og det ble forsøkt bevist at disse merkelige kort var alt annet enn spill og tidsfordriv.

Omfattende kunnskap om religion og filosofi 
Disse undersøkelser avslørte at uansett kortenes opprinnelse måtte skaperne ha vært i besittelse av omfattende kunnskap om religion og filosofi som ble nedfelt i kortene. Især de 22 kort i den Høye Arkana -Major Arkana, er en symbolsk representasjon av de samme universelle ideer som er manifestert i Kabbalah, astrologien, numerologien, alkymien, Rosenkorsordenes lære og i psykologen C. G. Jungs teorier om arketypiske forestillinger, som er nedfelt i menneskenes underbevissthet.
Omkring 1855 utgav forfatter, rosenkorser og kabbalist, Eliphas Levi, to bøker «Dogme de la Haute Magie», og «Rituelle de la Haute Magie».

Hver av disse bøker var oppdelt i 22 kapitler, som tilsvarte Den Høye Arkanas 22 kort. I bøkene forsøkte Levi å forbinde tarotkortene med den gamle hebraiske Kabbalah, idet den Høye Arkanas kort, ble korrespondert med det hebraiske alfabetets 22 bokstaver. Levis’ arbeid med tarotkortene på grunnlag av kabbalah og Numerologi, fikk en fortsettelse tidlig på 1900 tallet av forfatteren «Papus», som gav ut boken «Le Tarot des Bohemiens». I året 1887 ble det okkulte selskap «The Order of the Golden Dawn» grunnlagt i London. Grunnleggerne var de tre lærde forskerne Wynn Westcott, S. L. Macgregor Mathers og dr. William K. Woodman, hvis hovedmål var å lære mennesket å bli mystisk opplyst, for å kunne oppnå magisk kraft.

Deres primære symbol var det Kabbalistiske Livets Tre. Ordenens mest etter hvert så berømte personer, var bl.a. Aleister Crowley, kjent for sine kabbalistiske bøker; Thoths Bok m.fl. og beryktet for sin blandete okkulte tro, samt Dion Fortune, forfatter av «The Mystical Kabbalah», «Through the gates of Death» og «The Cosmic Doctrine» m.fl., samt MacGregor Mathers, forfatter av «The Kabbalah Unveiled», m.fl.

Selskapet «The Golden Dawn» brukte tarot som et meget vesentlig erkjennelsesmedium, og søkte i den et system som sammenfattet all annen esoterisk viten. Tarot ble korrespondert med det hebraiske alfabetet, det kabbalistiske Livets Tre, samt med astrologiens dyrekrets, planeter og elementer.