Tarotkurs del 2

Tarotkurs del 2

I denne delen ser vi på den lille arkana, som består av de fire elementene, også kalt farger – staver, mynter, sverd og beger.

Den lille arkana, som også kalles for «små hemmeligheter», består av 56 kort som er oppdelt i fire sett med farger som har 14 kort hver. Settene representerer de fire elementene ild, jord, luft og vann. Hver sort/farge er nummerert fra ess til ti og inkluderer dessuten hoffkortene prinsesse, prins, dronning og konge, som står for enten deg selv eller andre personer i din krets.

Mens den store arkana uttrykker universelle temaer, kan den lille arkana avsløre hva som skjer i livet vårt nå, og vise svar på problemstillinger og praktiske ting i dagliglivet. Den viser oss hvilke aktiviteter, erfaringer og følelser som opptar oss og er viktige for oss nå.

Formålet med å lære seg tarot er å få et verktøy som kan gjøre det lettere å finne svar på problemer eller utfordringer man møter. Hvis noe plager deg og du ønsker å forstå hvorfor dette skjer, og hva du kan gjøre, kan tarot være en nøkkel som viser vei.

Utgangspunkt i spørsmål
Lesninger som tar utgangspunkt i et spørsmål, er derfor den letteste måten å begynne på. Du tenker igjennom og skriver ned et spørsmål, og får svar ved å tolke kortene. Spørsmålet hjelper deg å skape en meningsfull forbindelse mellom kortenes veiledning og din situasjon.

En typisk begynnertabbe er å stille ja eller nei-spørsmål om avgjørelser man må ta. Da forventer man at kortene skal gi direkte svar på hva man skal gjøre, og hvilke valg man skal ta. Men tarotkortene kan ikke ta avgjørelsene for oss. Derfor skal du unngå spørsmål som fratar deg ansvar for ditt eget liv. Eksempler på spørsmål du bør unngå er: Får jeg stillingen som markedssjef? Klarer jeg å spare nok penger til ferien denne måneden? Er jeg klar for å få barn? Spørsmål om tid er det også lite poeng i, som: Når vil jeg få meg en ny bil? Når skal jeg gifte meg?

Still heller spørsmål som begynner med hva, hvordan og hvorfor!
Eksempler er:
Hvordan kan jeg få innsikt i…?
Hva trenger jeg å forstå om…?
Hvorfor blir jeg så…?
Hva er meningen med…?
Hva skal jeg lære av…?
Hvordan kan jeg klare å…?
Spørsmålene skal være helt åpne, så du lar være å bestemme deg for deler av svaret på forhånd.

Ulike legg
Akkurat som det finnes mange måter å tolke tarotkort på, finnes det også flere ulike måter å legge kortene på. Tarotleggene kan være i alle mulige størrelser. Du kan bruke alt fra ett kort for daglige lesninger til alle de 78 kortene i ett legg, som kan gi et bilde av en persons liv.

Før du har lært betydningen av kortene, er det lurt å begynne med små legg. Start gjerne med å trekke et kort for dagen om morgenen. Når du kommer til ro om kvelden, kan du for eksempel stille spørsmål og legge et enkelt trekortlegg. Etter hvert kan du lære mer omfattende legg som 9-kortlegg, chakralegg, det keltiske korset, diamanten, hesteskoen og horoskoplegget. Disse kan du lære om i en god bok om tarotkort. Mange erfarne tarotister anser «Den store boken om tarot» av Jane Lyle som den beste boken på norsk.

Trekk dagens kort:
1. Sørg for at du er alene og ikke blir forstyrret. Skap en rolig stemning, og tenn gjerne et stearinlys.
2. Bland stokken en eller to ganger mens du holder bildesiden ned så du ikke ser den.
3. Hvil og pust dypt et øyeblikk for å bli fokusert og avslappet.
4. Spør din indre veileder eller intuisjon om å få den veiledningen du trenger for dagen.
5. Legg kortstokken ned på bordet foran deg med bildesiden ned.
6. Snu det øverste kortet, som er dagens kort. Mange synes det er lettere å trekke to kort, og det er helt greit. Man ser da på det første kortet som et hovedkort, og det andre kortet blir da et hjelpekort som utdyper situasjonen.

Trekortlegg:
Dette er et enkelt legg å begynne med. Legg tre kort i en rekke. Kortet til venstre forteller om fortiden og hvilke problemer og utfordringer du har. Kortet i midten sier noe om nåtiden, årsaker til problemer og hva du trenger. Kortet til høyre gir indikasjoner om fremtiden, løsninger og om hva du får. Ofte når vi legger dette mønsteret, kan kortene vise en prosess der fortiden ikke er fullstendig avsluttet, mens fremtiden er påbegynt. Nåtiden kan vi da se på som et bindeledd.

Still et spørsmål:
1. Finn et spørsmål du ønsker svar på. Tenk igjennom din livssituasjon og på menneskene du er i kontakt med direkte og indirekte. Tenk over dine fremtidsutsikter og la tankene vandre fritt. Se problemet uten å sensurere eller dømme noen eller noe.
2. Skriv ned ideene uten å være for systematisk. Bruk intuisjonen, ikke logisk analyse.
3. Skriv ned et åpent spørsmål der svaret ikke kan være bare ja eller nei.
4. Konsentrer deg om spørsmålet mens du blander kortstokken godt.
5. Del kortstokken i to mens du stiller spørsmålet ditt høyt. Hvis du leser for en annen person, lar du vedkommende stille spørsmålet høyt mens han eller hun deler kortstokken selv.
6. Spre kortene i det legget du ønsker, for eksempel diamanten eller det keltiske korset. Lær om de ulike leggene på Internett eller i en god bok om tarot.
7. Se hvordan kortene er plassert i forhold til den som søker svar. Kort som ligger riktig vei i forhold til personen som spør, er i en positiv posisjon. Kort som ligger opp ned for leseren, er negative kort som viser til konflikt og blokkert energi, men det kan også tyde på at kortet har mindre betydning.
STAVENE = ILD
De 14 stavene står for kreativitet, handlekraft, opprinnelse, entusiasme, eventyr, risikotaking, utadvendt energi, personlig vekst, livsglede, inspirasjon, ideer og viljestyrke. Kortene er relatert til årstiden sommer og ildelementet med stjernetegnene Væren, Løven og Skytten.

Stavenes ess
Nye kreative og fruktbare prosjekter dukker opp. Kortet indikerer originalitet, fornyelse, entusiasme, økt bevissthet om noe og oppfinnsomhet. La deg ikke begrense av smålighet, hverken din egen eller andres. Kom i gang med å realisere dine ideer, og skap deg nye.
Astrologisk: Ildelementet.

To staver
Du er et handlingsmenneske med masse mot, oppfinnsomhet, energi og god evne til å ta riktige valg. Skill mellom gode og dårlige ideer, bruk makten klokt, og opptre ærlig. Suksess er mulig med stort engasjement og hardt arbeid. Kortet indikerer også et vellykket og produktivt møte mellom to personer.
Astrologisk: Ildelementet.

Tre staver
Tiden er inne for å realisere dine ideer og planlegge fremtiden. Samarbeid med andre er spesielt gunstig nå, og du trenger andres hjelp. For å utvikle deg videre og styrke din identitet må du ha tillit til dine visjoner og tro på at du kan.
Astrologisk: Ildelementet.

Fire staver
Nyt gleden av å ha nådd målet og høst godene av dette. Kortet viser til positive opplevelser, feiringer og hendelser som gjør deg glad og entusiastisk. Tiden er bra for å kjøpe bolig og stifte familie. Spre glede og kjærlighet og du vil høste det samme.
Astrologisk: Ildelementet.

Fem staver
Du blir lett irritert og kan oppleve en del mindre stridigheter og hete diskusjoner med andre. Bli bevisst på hva du tror på, og hva du vil slåss for. Husk at ytre konflikter kan skyldes uløste floker fra din egen fortid. Fokuser på en ting av gangen.
Astrologisk: Ildelementet.

Seks staver
Etter hardt arbeid opplever du velfortjent anerkjennelse og belønning. Seks staver står for seier i vanskelige situasjoner. Du er populær, din selvtillit vokser, og oppgavene blir større. Tro på dine egne evner og egenskaper uten å bli arrogant.
Astrologisk: Ildelementet.

Sju staver
Kortet handler om å tørre å stå inne for dine meninger og ta standpunkt i diskusjoner. Bevar din integritet, og vik ikke unna for press. Mot og tapperhet vil gi gode resultater. Spill på lag med egne følelser og verdier, og bruk din humoristiske sans.
Astrologisk: Ildelementet.

Åtte staver
Livet går i full fart fremover, og det er lite tid til nøling og utsettelser. Smi mens jernet er varmt. Kortet står for nyheter og viktige meldinger som fører til endringer. La deg ikke begrense av fortiden, men åpne hjertet og bli gjerne forelsket.
Astrologisk: Ildelementet.

Ni staver
Kortet står for styrke, selv om du kan føle deg svak. Pass på å bevare troen på deg selv og dine ideer når du møter motgang. Ha et våkent øye for hva som skjer, og spesielt forskjellen mellom rett og galt. Ta en pause for å lade dine batterier.
Astrologisk: Ildelementet.

Ti staver
Byrder og oppgaver er i ferd med å ta overhånd. Bli bevisst på skillet mellom ditt og andres ansvar, deleger oppgaver, og lær deg å stole på andre. Ta vare på din egen helse, og unngå overbelastning.
Symbolsk: Guden Promethevs som brakte ilden inn i menneskenes liv. Tierne forsterker sitt element, og i dette tilfellet ildelementet.

Stavenes prinsesse
Nå er du ekstra ambisiøs og ressurssterk, og ivrig etter å finne nye utviklingsveier. Du kan ha lett for å hisse deg opp, men blir ikke langsint. Stavenes prinsesse er livlig og kjærlig, og virker inspirerende på omgivelsene. Vær oppmerksom på hva du egentlig ønsker.
Astrologisk: Jord i ild.

Stavenes prins
Dette viser til en uforutsigbar, spennende og sjarmerende person som lett kjeder seg. Stavenes prins elsker å handle raskt, ta sjanser og sette seg selv på prøve. Flere nye ansikter, situasjoner og steder står for tur. Ikke stress, men la energien flyte.
Astrologisk: Luft i ild.

Stavenes dronning
Som stavenes dronning er du sjenerøs, blid og kjærlig mot alle, så du er godt likt. Samtidig er du selvstendig, selvsikker og har mange jern i ilden. Kortet viser til fruktbarhet og følelser som blir til kreative uttrykk. Prøv å vise verden hvem du er inni.
Astrologisk: Vann i ild.

Stavenes konge
Med dine gode lederegenskaper føles det naturlig å være midtpunkt, være ærlig i tilbakemeldinger, sette grenser og ta riktige avgjørelser. Du er kreativ, inspirerende og rettferdig, men unngå å virke arrogant eller dominerende overfor andre.
Astrologisk: Ild i ild.
MYNTENE = JORD
Ved å tolke myntkortene kan du finne ut om materielle ting, arbeid, økonomi, kropp og sanser. I dem kan du få svar på praktiske spørsmål om sikkerhet og helse, samt informasjon om natur, dyre- og planteliv. Myntene står for årstiden vinter og jordelementet. Stjernetegnene som representerer myntene, er Steinbukken, Tyren og Jomfruen.

Myntenes ess
Et ønske om økonomisk eller materiell vekst tar form, og du får følelsen av å være verdsatt. Kanskje får du en bedre betalt jobb, gaver eller gevinster. Vær realistisk og organisert i dine gjøremål. Trygghet og sikkerhet er viktig for deg nå.
Astrologisk: Jordelementet.

To mynter
Å være fleksibel og sjonglere mellom ulike oppgaver er noe du mestrer med glans. Forandring er på vei i det fysiske liv. Vær oppmerksom på mulighetene som byr seg, spesielt når det gjelder penger. Grip sjansene, og bruk dem klokt.
Astrologisk: Jordelementet.

Tre mynter
Vær ydmyk i ditt arbeid og åpne deg for samarbeid med andre. Gode forberedelser og teamarbeid for et felles mål gir gode resultater. Du vil bli verdsatt for ditt talent og dine kreative egenskaper. Stå godt på egne bein og bevar overblikket.
Astrologisk: Jordelementet.

Fire mynter
økonomisk trygghet kan ventes, og du kan motta gaver eller penger. Du er sterk og stoler på deg selv, men du er veldig realistisk og tar ingen sjanser. Pass på at du ikke blir gjerrig og for oppslukt i det materielle. Du må våge å gi for å få noe tilbake.
Astrologisk: Jordelementet.

Fem mynter
Veien er tung, og du er bekymret for dårlig økonomi, fysiske tap, energitap eller avvisning fra andre. Men du er ikke alene. Søk gjerne trøst hos andre i samme situasjon. Husk det som virkelig er viktig i livet, og lytt til åndelig veiledning.
Astrologisk: Jordelementet.

Seks mynter
Livet handler om å gi og få. Står du overfor et valg med penger involvert, stol på din egen intuisjon. Seks mynter er et healerkort og viser til din sjenerøsitet og takknemlighet. Del av din overflod med dem du er glad i. Husk også å dekke dine egne behov.
Astrologisk: Jordelementet.

Sju mynter
Nå må du være tålmodig, for det tar tid å høste dine avlinger. Lær deg å følge naturens sykluser, og tenk langsiktig. Ha tillit til dine evner, for du får belønning for strevet. Vær aktiv med tanke på dine forpliktelser, og ta vare på spirene som dukker opp.
Astrologisk: Jordelementet.

Åtte mynter
Flittig arbeid og flid vil lønne seg. I enkelte tilfeller er det lurt å være pedantisk, men hvis du blir for oppslukt av arbeidet uten mye fremgang, bør du utvide horisonten. Det er en fin tid for kurs, studier eller for å etablere en privat bedrift. Gå etter målet.
Astrologisk: Jordelementet.

Ni mynter
Etter en lang periode med hardt arbeid er du inne i en deilig og økonomisk trygg periode. Ta deg råd til litt luksus, fornøyelser og kulturopplevelser. Nå fortjener du å være litt egoistisk og bli skikkelig kjent med dine behov og ønsker. Vær din egen herre.
Astrologisk: Jordelementet.

Ti mynter
Velstand, rikdom og stabilitet er opparbeidet over lengre tid, og du vil føle for å slå rot og tenke langsiktig. ønsker du å stifte familie eller investere i bolig, er dette et gunstig tidspunkt. Spar gjerne penger for å kunne realisere dine drømmer.
Astrologisk: Tierne forsterker sitt element, og i dette tilfellet blir det jordelementet.

Myntenes prinsesse
Er du grundig, flittig, driftig og ansvarsfull, vil du få en lovende karriere innen det du brenner for. Vei tingene nøye og vis forsiktighet i dine handlinger. Lev i øyeblikket og gjør det beste ut av mulighetene som finnes. Du finner glede i nære og jordiske ting.
Astrologisk: Jord i jord.

Myntenes prins
Viljestyrke, utholdenhet og hardt, målbevisst arbeid leses i dette kortet. Handling fremfor høytsvevende ideer er bra nå, og du har evne til å få gjennomført ting. Vær våken for andre verdier enn penger, og husk å vise nok hensyn til andre i din streben.
Astrologisk: Luft i jord.

Myntenes dronning
En ekte livsnyter er generøs mot seg selv og andre. Du er praktisk anlagt og har evnen til å sørge for at alle har det bra. Skjem deg gjerne bort med ferie, massasje eller nye klær. Husk å ta vare på kroppen din, og gjør følelsene dine til virkelighet.
Astrologisk: Vann i jord.

Myntenes konge
Alt du rører ved, blir til gull, i overført betydning. Mange muligheter er åpne for deg, og du lykkes med å oppnå materiell suksess. Du er flink til å ta ledelsen i vanskelige situasjoner. Hold det du lover, og reparer det som er ødelagt. Materiell trygghet er viktig.
Astrologisk: Ild i jord.
SVERD = LUFT
Temaer som har å gjøre med intellekt og kommunikasjon kan leses i sverdene – den vanskeligste korttypen. Tanker og fornuft kan misbrukes med egoistiske motiver som fører til tristhet og uro. Sverdene er tilknyttet årstiden våren, luftelementet og stjernetegnene Vekten, Vannmannen og Tvillingene.

Sverdenes ess
Nye muligheter dukker opp innen intellektuelle områder, vitenskapelig forståelse, justis eller logikk. Sverdenes ess er et tveegget sverd, der godt og vondt stilles opp mot hverandre. Møt utfordringer med mot, ærlighet og konkrete løsninger.
Astrologisk: Luftelementet.

To sverd
ønsket om fred og harmoni er så sterkt at det kan føre til at du undertrykker følelser og sier fra deg ansvar. Du overser konflikter inni deg og later som alt er greit. Før det sprekker, må du åpne deg for å få kontakt med dine følelser. Ta stilling til problemet.
Astrologisk: Luftelementet.

Tre sverd
Hjertesorg fører til en viktig forståelse. Kjenner du ingen sorg, kan det være noe smertefullt du nekter å innse eller ikke vet om. Ofte viser dette til brudd og adskillelser, men det avgjøres av kortene rundt. Aksepter at du ikke kan gjøre alle tilfreds.
Astrologisk: Luftelementet.

Fire sverd
Trekk deg tilbake for å samle krefter etter en vanskelig tid, eller forbered deg før store begivenheter. Gi slipp kontrollen, og ta deg tid til å hvile og roe tankene. Sjelen din trenger påfyll av gode opplevelser. Få klarhet og fokus i dine tanker.
Astrologisk: Luftelementet.

Fem sverd
Nederlag og personlige konflikter utfordrer deg. Er du en god taper, tåler du å bli ydmyket og ser humoren i det. Svelg stoltheten og erkjenn dine begrensninger. Legg ned forsvaret og prøv å tilgi de som skuffer deg. Bruk kreftene på viktigere ting.
Astrologisk: Luftelementet.

Seks sverd
Indre eller ytre reiser er bra for deg nå. Lyset i den mørke tunnelen viser seg, og du kan se klart på situasjonen. Det er tid for å åpne din bevissthet mot mer harmoniske stier. Se deg rundt og oppsøk det som gjør deg glad og engasjert.
Astrologisk: Luftelementet.

Sju sverd
Stikker du av fra ansvar, forpliktelser, hardt arbeid eller kjærlighet? Kanskje du sier en ting, men mener noe annet. Vær diplomatisk og taktfull mot andre, spesielt motstandere. Kjemp ikke om kontroll, men vent og vær tålmodig. Det er lov å være usikker.
Astrologisk: Luftelementet.

Åtte sverd
Føler du deg forvirret, begrenset eller maktesløs? Husk at det finnes alltid en utvei og valgmuligheter hvis du tror det er mulig. Bryt opp med bånd som binder deg. Men først må du tilbake til utgangspunktet og finne frem kraften i ditt indre.
Astrologisk: Luftelementet.

Ni sverd
Veien du går, kan bli vanskelig, og du kan føle deg avvist, utnyttet, mislykket, engstelig eller fortvilet. Ni sverd er martyrenes kort. Du bestemmer selv hvordan du skal takle hendelsene. Rens ut all negativ energi og finn løsningen innenfra deg selv.
Astrologisk: Luftelementet.

Ti sverd
Bunnen er nådd, og livet føles grusomt, håpløst og urettferdig. Du går inn i en ny fase i livet, og det krever masse styrke, mot og forståelse. Vær åpen for nye impulser og ideer som gir håp, for nå kan det bare gå oppover.
Astrologisk: Tierne forsterker sitt element, og det er luftelementet i dette tilfellet.

Sverdenes prinsesse
Du bringer mye glede og er en god talsmann for deg selv og andre. Med et kvikt intellekt og en diplomatisk holdning er du en dyktig debattant og forhandler. Finn gode utkikkspunkt og vær beredt på nye ting. Forhold deg iakttagende, og lag planer.
Astrologisk: Jord i luft.

Sverdenes prins
Den arketypiske krigeren står fast på sine prinsipper. Det stilles store krav til din besluttsomhet og utholdenhet. Forandringer er i vente, enten med en person som dukker opp, eller med nye opplysninger som overrasker deg. Stå inne for dine holdninger.
Astrologisk: Luft i luft.

Sverdenes dronning
Som en mangfoldig person er hun åpen for andres oppfatninger. Hun er vant til å være alene og stole på seg selv. Hun er ærlig, likefrem, vittig, erfaren og intelligent. Studier, utgivelser og offentlige taler blir vellykket. Bruk fornuften og la deg ikke lure.
Astrologisk: Vann i luft.

Sverdenes konge
Ordkunstneren er veltalende, intellektuell, rettferdig og har gode lederegenskaper. Du vet hva du vil og tar på deg mye ansvar. Husk å leke deg innimellom alt alvoret. Fullfør prosjekter før du starter på nye. Mobiliser din besluttsomhet, og vær ærlig.
Astrologisk: Ild i luft.
BEGRENE = VANN
Alle opplevelser og hendelser som er relatert til følelser og kjærlighet kan sees i begrene. De symboliserer skapelse, forhold, spirituelle opplevelser, indre tilstander og innadvendt energi. Årstiden høsten er knyttet til disse kortene i vannelementet, samt stjernetegnene Krepsen, Skorpionen og Fiskene.

Begrenes ess
Kjærligheten fosser ut fra livets kilde. Dette kan være starten på en ny og gledelig fase i livet. Tiltrekning, sympati og sterke følelser er i vinden. Du er sterk følelsesmessig og er inne i en kreativ og produktiv periode. Vær givende og åpen.
Astrologisk: Vannelementet.

To begre
Kortet betyr tiltrekning mellom motsetninger, som forelskelse eller styrking av forhold. Tiden er inne for godt samarbeid, avtaler, forpliktelser, partnerskap og vennskap. Sats på lystbetonte aktiviteter, og avbalanser din maskuline og feminine side.
Astrologisk: Vannelementet.

Tre begre
Gode følelser flyter over, og du kjenner deg trygg og lykkelig. Det er gode utsikter for vennskap og livlige anledninger, for du føler glede i fellesskap med andre. Du har mye å gi og finner overskudd og visdom. Gi av et godt hjerte.
Astrologisk: Vannelementet.

Fire begre
Uten å vite hvorfor føler du deg en smule utilfreds, og du får følelsen av å stagnere selv om livet ser bra ut fra utsiden. Har det gode livet og kjærligheten blitt en vanesak? Du må gjøre noe med situasjonen og gripe mulighetene når de er der.
Astrologisk: Vannelementet.

Fem begre
Gråter du over spilt melk? Et tap kan være smertefullt, men det er viktig ikke å klamre seg fast til det du har mistet. Du blir sterkere og vokser av det, for etter et fall går det bare oppover. Samle stumpene og fokuser på nye muligheter.
Astrologisk: Vannelementet.

Seks begre
Noe fra fortiden dukker opp i livet, kanskje barndomsminner eller en gammel venn. Hva gjorde deg lykkelig før? Kortet advarer også mot å overidealisere fortiden for mye. En drøm eller ambisjon kan nås. Ha tillit og tro på det beste for fremtiden.
Astrologisk: Vannelementet.

Sju begre
Du har flere valgmuligheter, og det er vanskelig å velge. Finn ut hva du egentlig ønsker deg, og fokuser på det som er oppnåelig. Konsentrer deg kun om det som er helt riktig for deg nå, og ikke spre energien din for mye. Det er ikke gull alt som glimrer!
Astrologisk: Vannelementet.

Åtte begre
Bryt opp med fortiden og vend blikket fremover. Kanskje slutter du slutter i jobben, flytter eller avslutter et forhold for å jakte på noe nytt. Realiser dine drømmer før du stagnerer, for du har vokst fra dine gamle metoder og tenkemåter.
Astrologisk: Vannelementet.

Ni begre
Dine ønsker går i oppfyllelse, og du når et kreativt og følelsesmessig toppunkt. Ni begre er et positivt ønskekort som bringer nytelse for alle sanser samt god helse og helbredelse. Vær bevisst på hva du virkelig vil ha, og aksepter ansvaret som følger med.
Astrologisk: Vannelementet.

Ti begre
Du føler deg hjemme i tilværelsen og opplever en indre harmoni som kommer andre til gode. Din sosiale intelligens er moden og velutviklet. Bruk den gjerne til å vise andre hvordan de kan bli mer glad i og verdsette seg selv.
Symbolsk: Tierne forsterker sitt element, noe som i dette tilfellet blir vannelementet.

Begrenes prinsesse
Er du en undrende dagdrømmer, en følsom og kreativ kunstnersjel, eller har du god intuisjon og åpenhet for det mystiske? Nye begynnelser og nye følelsesmessige beskjeder står for tur. La det nye vokse frem i eget tempo.
Astrologisk: Jord i vann.

Begrenes prins
Prinsen på den hvite hest og en situasjon full av kjærlighet sees i begrenes prins. Søk etter dyptgripende følelsesmessige opplevelser. Du er moden for et romantisk forhold nå. Livet blir lettere når du skal foreta valg. Nyt livets gaver, og vær tro mot deg selv.
Astrologisk: Luft i vann.

Begrenes dronning
Dette er en sensitiv, vakker og feminin person med stor emosjonell styrke og skarp intuisjon. Hun er svært ømhjertet overfor de svakeste og har utrolig mye å gi. Sett av tid til indre opplevelser og ettertanke, og pass på å beskytte deg selv nok.
Astrologisk: Vann i vann.

Begrenes konge
Du er snill, omtenksom og hjelpsom, og du forstår viktigheten av å ha et godt sosialt nettverk. Forhandlinger og rettslige spørsmål går bra. Følg magefølelsen i avgjørelser og investeringer. Møt din frykt og finn ut hvorfor du reagerer som du gjør.
Astrologisk: Ild i vann.

Har du glemt noe i den forrige artikkelen? Les tarotkurs del 1 av 2 her!